Ίδρυση – Εμπειρία

Η ARMAOS ιδρύθηκε το 1973, συμπληρώνοντας το 2015  σαράντα δύο (42) έτη συνεχούς παρουσίας και ανάπτυξης στον τομέα εξειδίκευσής της.

Εξειδίκευση

Η ARMAOS δραστηριοποιείται στο σύνολο του φάσματος των υπηρεσιών χερσαίων μεταφορών και αποθηκεύσεων. Ειδικότερα, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει:

  • Αποθηκεύσεις και Υπηρεσίες Εφοδιαστικής (Logistics)
  • Αποθήκευση, διαχείριση και ασφαλή καταστροφή αρχείων
  • Διανομές και αποθηκεύσεις προϊόντων
  • Ταχυμεταφορές δεμάτων
  • Συσκευασίες, Μεταφορές και Μετακομίσεις κάθε είδους
  • Παροχή εργατοτεχνικού δυναμικού
  • Περισυλλογή και ασφαλή καταστροφή υλικών που περιέχουν εμπιστευτικά δεδομένα

 

Υποδομή

Η ARMAOS έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, καθώς επίσης και με έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, το σύνολο της οποίας είναι πλήρως εκπαιδευμένο για την διενέργεια των εργασιών της με ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, η ARMAOS επενδύει διαρκώς για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής της, αποσκοπώντας στην διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Armaos εκτιμάται ότι απορρέουν από την φιλοσοφία ανάπτυξης της διοίκησης των εταιριών, η οποία έχει αναγνωρίσει την ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του πελάτη, ως τον κυρίαρχο παράγοντα διασφάλισης μίας διαρκούς, έντιμης και αμοιβαία αποδοτικής συνεργασίας.